Schedules

 
Monday December 07 Tuesday December 08 Wednesday December 09 Thursday December 10 Friday December 11
7:00 am          
8:00 am          
9:00 am          
10:00 am          
10:30 am          
11:30 am          
12:30 pm          
1:30 pm          
2:30 pm          
3:30 pm          
4:30 pm          
 
Glenn Kranking ’98

Glenn Kranking ’98  

Associate Professor, Chair (Fall), Director (Fall), and Adviser
Phone: 507-933-7435