W. Hockey vs. Saint Mary's University

November 14, 2008 at 79 pm[2h]
Mankato, Minn.

W. Hockey vs. Saint Mary's University Mankato, Minn.

W 4-1

The Gustavus women's hockey team will host Saint Mary's University at All Seasons Arena in Mankato, Minn. on November 14 at 7 p.m.

AudiencePublic
ContactTim Kennedy
CategoryAthleticHockey
SponsorAthletic Department