M. Hockey vs UW-Stevens Point

November 13, 2004 at 7:059:05 pm[2h]
Lund Center

M. Hockey vs UW-Stevens Point Lund Center

L 3-5

Men's hockey will host University of Wisconsin-Stevens Point (Stevens Point, Wisconsin).

AudiencePublic
ContactTim Kennedy
CategoryAthleticHockey
SponsorAthletic Department