Schedules

Sarah Erickson-Lume's schedule

 
Monday September 13 Tuesday September 14 Wednesday September 15 Thursday September 16 Friday September 17
7:00 am          
8:00 am          
9:00 am          
10:00 am          
10:30 am          
11:30 am          
12:30 pm          
1:30 pm          
2:30 pm          
3:30 pm          
4:30 pm