Schedules

Karrin Meffert-Nelson's schedule

 
Monday April 19 Tuesday April 20 Wednesday April 21 Thursday April 22 Friday April 23
7:00 am          
8:00 am          
9:00 am          
10:00 am          
10:30 am          
11:30 am          
12:30 pm          
1:30 pm          
2:30 pm          
3:30 pm          
4:30 pm          
5:30 pm          
 
Karrin Meffert-Nelson
User Card Icon 

Karrin Meffert-Nelson

Associate Professor, Clarinet, Gustavus Chamber Winds