Women's Hockey hosts Hamline (Alumni Day, '07 and '12 Championships Celebration)

November 18, 2017 at 2 p.m.

W 4-2 | Recap

TimeNovember 18, 2017 at 2 p.m.
Description

Women's Hockey hosts Hamline on alumni day Nov. 18.

Attendancenone
AudiencePublic
CategoryAthletic Hockey
PostedApr 17, 2019
Related Items
DateTime
Nov 307:00 pmWomen's Hockey hosts Bethel The Gustavus women's hockey team plays Bethel on Nov. 30.
Dec 012:00 pmWomen's Hockey at Bethel The Gustavus women's hockey team plays at Bethel on Dec. 1.
Dec 057:00 pmWomen's Hockey at UW-River Falls The Gustavus women's hockey team plays at UW-River Falls on Dec. 5.
Dec 0812:00 pmWomen's Hockey hosts UW-River Falls The Gustavus women's hockey team plays UW-River Falls on Dec. 8.
Jan 052:00 pmWomen's Hockey hosts UW-Eau Claire The Gustavus women's hockey team plays UW-Eau Claire on Jan. 5.
Jan 117:30 pmWomen's Hockey at St. Thomas The Gustavus women's hockey team plays at St. Thomas on Jan. 11.