Schedules

Theresa Bilse-Kraft's schedule

 
Monday February 17 Tuesday February 18 Wednesday February 19 Thursday February 20 Friday February 21
7:00 am          
8:00 am          
9:00 am          
10:00 am          
10:30 am          
11:30 am          
12:30 pm          
1:30 pm          
2:30 pm          
3:30 pm          
4:30 pm          
 
Theresa Bilse-Kraft
User Card Icon 

Theresa Bilse-Kraft

Adjunct Instructor and RN, MA, CCRN