SchedulesJules Wight's schedule

 
Monday September 18 Tuesday September 19 Wednesday September 20 Thursday September 21 Friday September 22
7:00 am          
8:00 am          
9:00 am          
10:00 am          
10:30 am          
11:30 am          
12:30 pm          
1:30 pm          
2:30 pm          
3:30 pm          
4:30 pm