Schedules

 
Monday August 31 Tuesday September 01 Wednesday September 02 Thursday September 03 Friday September 04
7:00 am          
8:00 am          
9:00 am          
10:00 am          
10:30 am          
11:30 am          
12:30 pm          
1:30 pm          
2:30 pm          
3:30 pm          
4:30 pm          
 
Martin Lang ’95

Martin Lang ’95  

Associate Professor, Program Director, and Associate Professor
Phone: 507-933-6899