Schedules

 
Monday November 30 Tuesday December 01 Wednesday December 02 Thursday December 03 Friday December 04
7:00 am          
8:00 am          
9:00 am          
10:00 am          
10:30 am          
11:30 am          
12:30 pm          
1:30 pm          
2:30 pm          
3:30 pm          
4:30 pm          
 
Jeff Owen ’92

Jeff Owen ’92  

Associate Professor (Chair) and Associate Professor
Phone: 507-933-7420