Schedules

 
Monday September 21 Tuesday September 22 Wednesday September 23 Thursday September 24 Friday September 25
7:00 am          
8:00 am          
9:00 am          
10:00 am          
10:30 am          
11:30 am          
12:30 pm          
1:30 pm          
2:30 pm          
3:30 pm          
4:30 pm          
5:30 pm          
 
Dwight Stoll

Dwight Stoll  

Associate Professor, Co-Chair
Phone: 507-933-6304