LCA Periodical Collections

These online finding aids represent the complete periodical holdings within the Lutheran Church Archives. Materials are primarily in print although a couple are in microfilm format. Additional titles may by in the library's periodicals collection.


The Advance, 1943-1962. LCA 267
Our Church, 1925-1928. LCA 220
The Missionary Calendar of the Augustana Foreign Missionary Society, 1921-1930. LCA 117
Hemlandet, det Gamla och det Nya, 1855-1914. LCA 97
Barnvännen: Illustrerad Månadstidning för Södagsskolan och Hemmet, 1874-1885. LCA 91
Barnens Tidning, 1886-1919. LCA 89
Almanack: för året efter Jesu Kristi födelse… (Almanac for the Year….), 1894-1947. LCA 87
Guldax, 1918-1939. LCA 85
Augustana Foreign Missionary (Augustana Hednamissionstidning), 1927-1938. LCA 84
Augustana, 1956. LCA 83
Augustana Lutheranen, 1950-1955. LCA 82
The Young Lutheran's Companion, 1907-1910. LCA 81
The Young People, 1923-1954. LCA 80
Det Rätta Hemlandet, 1856-1864. LCA 79
Teen Talk, 1954-1963. LCA 77
Pastor's Paragraphs, 1944-1948. LCA 74
Synodical Bulletin, 1921-1963. LCA 73
Ungdomsvännen: Illustrerad Tidskrift för Främjande af Sann Gudsfruktan och Allmänt Nyttiga Kunskapers Spridning, 1879-1918. LCA 72
Augustana Lutheran Churchmen, 1958-1962. LCA 71
Augustana Churchmen, 1954-1957. LCA 70
Augustana Men, 1948-1953. LCA 69
The Lutheran Companion, 1911-1912. LCA 68
The Olive Leaf, 1889-1953. LCA 67
Augustana Missions, 1948-1961. LCA 66
Augustana Oversees, 1947-1954. LCA 65
Augustana Theological Quarterly (Tidskrift för Teologi och Kyrkliga Frågor), 1900-1917. LCA 64
'Til 8 Stories, 1954-1960. LCA 63
Thru 8 Stories, 1961-1963. LCA 62
The Immanuel Banner, 1965-1967. LCA 61
The Deaconess Banner, 1929-1965. LCA 60
The Bible Study Quarterly, 1931-1963. LCA 59
Prärieblomman, 1900-1913. LCA 58
Rätta Hemlandet och Missionsbladet, 1863-1869. LCA 56
Bethphage Messenger, 1940-1987. LCA 55
The Bible Banner, 1920-1985. LCA 54
Lutheran Synod Minnesota, 1964-1987. LCA 53
On the Way, 1963-1964. LCA 52
Tidskrift för Svensk Evangelisk Luthersk Kyrkohistoria i N. Amerika och för Teologiska och Kyrkliga Frågor, 1898-1899. LCA 51
Lutersk Kvartalskrift: för Behandling af Teologiska och Krykliga, Pedagogiska, Literära, och Sociala Frågor, 1887-1889. LCA 50
Nytt och Gammalt: Kristlig Tidskrift, 1873. LCA 49
Missionären: Svensk Luthersk Missionstidning, 1876-1878. LCA 48
Luthersk Tidskrift för Hednamission och Diakoni, 1906-1907. LCA 47
My Church, 1915-1946. LCA 45
Luthersk Kyrko-Tidning, 1871-1873. LCA 44
Junior Life, 1954-1963. LCA 43
The Church School Teacher, 1932-1959. LCA 42
Little Folks, 1942-1953. LCA 41
Korsbaneret, 1881-1950. LCA 40
Evangelisk Luthersk Tidskrift, 1877-1878. LCA 39
Missionären: Tidskrift för Inre och Yttre Mission, 1870-1873. LCA 38
Mission Tidings, 1921-1958. LCA 36