W. Hockey vs. St. Catherine University

January 29, 2010 at 79 pm[2h]
St. Peter, Minn.

W. Hockey vs. St. Catherine University St. Peter, Minn.

L 1-2

The Gustavus women's hockey team will host St. Catherine University in St. Peter, Minn. on January 29 at 7 p.m.

AudiencePublic
ContactMike Carroll — 507-933-6297
CategoryAthleticHockey
SponsorAthletic Department
Websitehttp://gustavus.edu/athletics/whky