W. Hockey vs. Saint Mary's University

February 20, 2010 at 24 pm[2h]
St. Peter, Minn.

W. Hockey vs. Saint Mary's University St. Peter, Minn.

W 1-0

The Gustavus women's hockey team will host Saint Mary's University in St. Peter, Minn. on February 20 at 2 p.m.

AudiencePublic
ContactMike Carroll — 507-933-6297
CategoryAthleticHockey
SponsorAthletic Department
Websitehttp://gustavus.edu/athletics/whky