W. Hockey vs Hamline

November 20, 2004 at 2:054:05 pm[2h]
Lund Center

W. Hockey vs Hamline Lund Center

W 8-0

Women's hockey will host Hamline University at 2:05pm.

AudiencePublic
ContactTim Kennedy
CategoryAthleticHockey
SponsorAthletic Department