Men's Hockey hosts St. Thomas

January 13 at 7:05 pm []
St. Peter, Minn.

Men's Hockey hosts St. Thomas St. Peter, Minn.

L 1-3 | Recap

The Gustavus men's hockey team hosts St. Thomas on Nov. 11.

AudiencePublic
Contactsportsinfo — 507-933-7647
CategoryAthleticHockey
SponsorAthletic Department