M. Hockey vs. Univ. of Wisconsin-River Falls

November 8, 2008 at 7:059 pm[1h 55m]
Mankato, Minn.

M. Hockey vs. Univ. of Wisconsin-River Falls Mankato, Minn.

W 6-4

The Gustavus Adolphus men's hockey team will host the University of Wisconsin-River Falls at All Seasons Arena in Mankato, Minn. on November 8 at 7:05 pm.

AudiencePublic
ContactTim Kennedy
CategoryAthleticHockey
SponsorAthletic Department