M. Hockey vs St. Thomas

February 18, 2005 at 7:059:05 pm[2h]
Lund Center

M. Hockey vs St. Thomas Lund Center

T 4-4 OT

Men's hockey will host the University of St. Thomas.

AudiencePublic
ContactTim Kennedy
CategoryAthleticHockey
SponsorAthletic Department