M. Hockey vs Hamline

January 22, 2005 at 7:059:05 pm[2h]
Lund Center

M. Hockey vs Hamline Lund Center

W 6-1

Men's hockey will host Hamline University.

AudiencePublic
ContactTim Kennedy
CategoryAthleticHockey
SponsorAthletic Department