Gymnastics at UW-Oshkosh

March 6, 2015 at 6:309:30 pm[3h]
Oshkosh, Wis.

Gymnastics at UW-Oshkosh Oshkosh, Wis.

L 179.300-182.150

The Gustavus gymnastics team will travel to Oshkosh, Wis. to take on UW-Oshkosh on Friday, March 6 at 6:30 p.m.

AudiencePublic
ContactAryn Bell — 507-933-6409
CategoryAthleticGymnastics
SponsorAthletic Department
Websitehttp://gustavus.edu/athletics/gym