Gustavus vs Winona StateGustavus vs Winona State (Final) The Automated ScoreBook For Volleyball Gustavus vs Winona State (Oct 16, 1993 at St. Thomas Tourney)

Volleyball Box ScoreVolleyball Box Score The Automated ScoreBook For Volleyball Gustavus vs Winona State (Oct 16, 1993 at St. Thomas Tourney) Gustavus | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN ## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE ----------------------------------------------------------------------------- 4 Jess Lobben......... 2| 0 1 3 -.333| 15| 0 0| 0| 2| 0 0 0| 1 6 Becky Sittlow....... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0 7 Brenda Kelm......... 1| 1 1 5 .000| 4| 0 0| 0| 3| 0 0 0| 0 8 Marcie Federle...... 3| 0 1 4 -.250| 0| 0 1| 3| 2| 0 0 0| 0 9 Carrie Redman....... 3| 1 1 11 .000| 2| 0 1| 1| 6| 0 1 0| 2 10 Katie Olstad........ 3| 8 6 36 .056| 0| 0 0| 0| 11| 0 0 0| 0 12 Christy Merritt..... 2| 0 0 1 .000| 0| 0 0| 0| 1| 0 0 0| 0 13 Jen Churchich....... 3| 6 3 24 .125| 0| 0 1| 3| 3| 0 0 0| 2 14 Liz Fell............ 3| 5 1 19 .211| 0| 0 0| 0| 0| 1 1 0| 1 17 Cassie Loeffler..... 3| 2 2 8 .000| 1| 0 0| 2| 4| 0 0 0| 0 ----------------------------------------------------------------------------- Totals.............. 3| 23 16 111 .063| 22| 0 3| 9| 32| 1 2 0| 6 TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 Game K E TA Pct 1 7 5 43 .047 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 2 6 5 38 .026 Gustavus............ 5 8 8 3 10 6 30 .133 Winona State........ 15 15 15 Winona State | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN ## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Totals.............. 3| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0 TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 Game K E TA Pct 1 0 0 0 .000 Site: St. Thomas Tourney 2 0 0 0 .000 Date: Oct 16, 1993 Attend: 100 Time: 3 0 0 0 .000 Referees: